UMFT - Site Rezidenti IP: 54.80.8.44

Ordonanta Guvernului nr 18/2009CAPITOLUL I - Rezidentiatul

SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale

Art. 1.

(1) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de invatamant postuniversitar pentru absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medicodentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala...

Continuare

Anexa 1 la OMS 1141/2007*) Potrivit art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 1333/6556/2012, se abrogă dispoziţiile referitoare la specialitatea Medicină de urgenţă din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medicodentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Pregătirea în specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor rezidenţi...

Continuare

Regulamentul privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă: Ordin comun emis de Ministerul Sănătății (1333/2013) si Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului (6556/2013).CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Pregătirea prin rezidențiat în specialitatea Medicină de urgență are o durată totală de 60 de luni, incluzând perioadele de concediu legal anual.

Art. 2. — Programul de pregătire și curriculumul de pregătire sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 3. — Admiterea în rezidențiatul de medicină de urgență se face în conformitate cu prevederile legale în ...

Continuare

Linkuri utile

Asociația Medicilor Rezidenți

Direcția de sănătate publică Timiș

Pagină rezidenţi - UMFT

Rezidenţiat 2012 - UMFT

Ministerul Sănătății

Rezidenţiat.info